De Bogt Foto's Info Gastenboek zachte bal PC Contact

Het oudste studentencafé van Nederland, de Bogt fen Guné!


de bogtHet ontstaan van de naam
De naam 'De Bogt fen Guné' schijnt bedacht te zijn door een zekere Jan Alesz die zich omstreeks 1664 vestigde in het pand Vijverstraat 1. Deze zeekapitein had zijn kapitaal verdiend met de sluikhandel aan de 'Goudkust'. Dit was aanleiding voor Alesz om zijn herberg te vernoemen naar die 'Goudkust' en dan vooral naar de kust waar de vaarroute langsging, 'De bocht van Guinee'.

In 1665 kreeg graaf Johan Maurits van Nassau een ongeluk in Franeker, hij zakte door de brug in de Dijkstraat en werd daarna in het Martenahuis verpleegd. De graaf deed ook vaak de 'Goudkust' aan. Jan Alesz en hij spraken hier vaak over door hun gemeenschappelijke belangstelling voor de zeevaart. Reden te meer voor Alesz om zijn herberg te vernoemen naar de 'Goudkust'.

De eigenaren
De plaats waar het pand staat behoorde oorspronkelijk tot het bezit van het Sjaerdema geslacht. Het pand was dan ook eigendom van de familie Sjaerdema. De familie zetelde sinds 1450 op het Sjaerdemaslot. Dit slot stond waar zich nu het Sjûkelân bevindt. Het pand is gebouwd aan het eind van de zestiende eeuw en in 1595 komt dit pand voor het eerst in de boeken voor met de aanduiding 'nieuw huis'. Het huis bleef tot 1676 in handen van de familie Sjaerdema en werd verhuurd. Uit enkele archiefstukken kan worden afgeleid dat zich op 1 mei 1641 hierin voor het eerst een herbergier vestigde. Tussen 1650 en 1670 was aan het pand kennelijk geen tapvergunning verleend, maar uit bewaard gebleven registers kan worden afgeleid dat het pand sindsdien onafgebroken door kasteleins bewoond is geweest. Vanaf 1712 zijn de kasteleins tevens eigenaars van het gebouw. Het geheel bleef daarom via vererving vaak lange tijd binnen één familie.

Studentenkroeg

de bogtIn 1585 is in Franeker de universiteit van Friesland geopend. Het gebouw stond aan de oostkant van de Vijverstraat, schuin tegenover 'De Bogt fen Guné'. Uit schriftelijke bronnen is bekend dat de studenten drinkpartijen hadden in de herbergen van Franeker. Zij waren als leden van de academie vrijgesteld van de accijnzen die op het bier rustten. Ook in de Bogt zijn dergelijke partijen gehouden als onderdeel van het studentenleven. In 1935 is, op het 350 jarig bestaan van de universiteit, 'De Bogt fen Guné' officieel uitgeroepen tot vaste sociëteit voor Friese studenten aan de Nederlandse hogescholen en academies. Men kan stellen dat dit etablissement de oudste nog bestaande studentenkroeg van Nederland is. De Federaasje fan Fryske Studinteferienings houdt nog elk jaar in de kerstvakantie een congres rondom een thema dat betrekking heeft op de Friese cultuur.

'De Bogt fen Guné' en het kaatsen
Het café is tegenwoordig ook de stamkroeg van vele kaatsliefhebbers. Dit kunt u zien aan de vele kaatswanten aan de muur. Het kaatsveld bevindt zich namelijk naast 'De Bogt fen Guné' op het Sjûkelân. Hier wordt ook de jaarlijkse P.C. gehouden, dit is het grootste kaatsevenement ook wel het 'Wimbledon' van de kaatssport genoemd. Op de vijfde woensdag van juli, of de eerste van augustus, strijden de kaatsers om de titel van P.C. koning. 

 agenda